Operačné systémy


Podmienky na hodnotenie studenta


Prednáška 05.10.2010


Prednáška 12.10.2010


Prednáška 19.10.2010


Prednáška 26.10.2010


Prednáška 02.11.2010


Prednáška 09.11.2010


Prednáška 16.11.2010


Prednáška 23.11.2010


Prednáška 30.11.2010


Prednáška 07.12.2010 1.časť


Prednáška 07.12.2010 2.časť


Prednáška 14.12.2010 1.časť


Prednáška 14.12.2010 2.časť

Tematické okruhy pre previerku v 11.týždni
alternatívny text 1 k OS

alternatívny text 2 k OS

alternatívny text 3 k OS

alternatívny text 4 k OS

alternatívny text 5 k OS

alternatívny text 6 k OS

alternatívny text 7 k OS

alternatívny text 8 k OS

alternatívny text 9 k OS

alternatívny text 10 k OS